گشایش پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودروي تهران

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا: پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو )سبک و سنگین( و ماشینآلات تهران زیرنظر اتحادیه صنــف فروشــندگان لــوازم یدکی خودرو بــا حضور شرکتهایی از چین و فرانسه عصر دیروز گشایش یافت. فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکننــدگان و ارائهکنندگان خدمــات خودرویی در این نمایشــگاه که با حمایــت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شــده است، شــرکت کردهاند. در این نمایشــگاه افزون بر فعــالان زنجیره تأمیــن، توزیع و خدمات خودرو و ماشینها، سایر رستههای این صنف مانند قطعات و اجزا، الکترونیک و سیستمهای ایمنی، تعمیــر و نگهداری، تیونینگ، پمپ بنزین، ســرویس و کارواش و تجهیزات تعمیرگاهی نیز حضور دارند. این نمایشگاه تخصصی در محل نمایشگاههای برج میلاد تهران برگزار شده است و تا چهاردهم تیر ادامه دارد و زمان بازدید از آن بین ساعات 16 تا 22 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.