تصادف زنجیرهای در بزرگراه آزادگان 4 مصدوم برجا گذاشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا: مدیــر روابطعمومی مرکز اورژانس تهران از برخورد چندین دستگاه خودرو در بزرگراه آزادگان خبر داد و گفت: در این تصادف چهار نفر از سرنشینان این خودروها راهی بیمارستان شدند. حسن عباسی افزود: ساعت 1:۴9 شنبه حادثه برخورد چند دستگاه خودرو در مسیر غرب به شــرق بزرگراه آزادگان بعد از میدان جهاد به ســامانه 115 اعلام شــد و ســه تیم درمانی اورژانس تهران به محل حادثه اعزام شدند. وی بیان کرد: در این ســانحه رانندگی سه خانم و یک آقا دچار مصدومیت شــدند که پس از انجــام اقدامات اولیه درمانی هر چهار مصدوم راهی بیمارســتان شدند. به گفته عباسی، ســه خانم مصدوم ‪29 23،‬ و 5۴ ساله به بیمارستان شــهدای هفتمتیر و همچنین یک پسر نوجوان 16ســاله به بیمارستان شــهید فیاضبخش منتقل شدند. وی علت این تصادف را در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.