انهدام باند سارقان حرفهای و کشف 26 فقره سرقت در اهواز

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانــده انتظامــی اهواز از شناســایی و دســتگیری چهار ســارق حرفهای محتویــات داخل خودرو و کشف 26 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. ســرهنگ «محمد صفری» با بیان این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأمــوران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: مأموران پلیس بــا گشــتزنی نامحســوس و هدفمند چهار ســارق محتویات داخل خودرو را شناســایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند. سرهنگ صفری تصریح کرد: متهمان دستگیرشــده در تحقیقات پلیس به 26 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.