وضعيت بازار گوشیهايی با قيمت 2 ميليون تومان

Shargh - - آيتي - ‪Galaxy S7 edge‬

اگر به فکر خرید یک گوشــی هوشــمند جدید افتادهاید، شــاید بهترین بازه قیمت برای انتخاب یک گوشی هوشــمند قدرتمند، یکمیلیونو 500 هزار تا دو میلیون تومان باشد.

‪Sony Xperia XZ‬

این گوشــی دوربین بســیار خوبــی بهویژه در زمینــه لرزشگیری دارد و رابط کاربری ســبک و دوام شــارژ بالای آن نیز امتیازات بزرگی محسوب میشــوند. مزایای این گوشی، ســرعت بالا، رابط کاربری ســبک و دوام شارژ خوب بوده و عیب این گوشــی، صفحهنمایــش 1080p – و حافظه رم کمتر است.

پرچمدار ســال گذشــته سامســونگ حالا به قیمت مناسبی رســیده و با طراحی بسیار خوب، صفحهنمایش خمیده، دوربین عالی، بدنه ضدآب و قدرت پردازش عالی، گزینه مناســبی محسوب میشــود. از مزایای این گوشــی میتوان به بدنه ضــدآب، دوربیــن فوقالعــاده، صفحهنمایــش AMOLED ،– سرعت بالا و کیفیت ساخت عالی اشاره کرد. البته این گوشی یک عیب نیز دارد و آن دوربین سلفی با وضوح متوسط است.

‪Huawei P10‬

پرچــمدار جدید هوآوی شــاید از نظــر ظاهری تفاوت چندانی نسبت به نسل قبل نداشته باشد؛ اما بهبودهای درخور توجهی داشته است. دوربین بهتر، پردازنده ســریعتر، رنگبندی جذابتر و البته قیمت مناســب، پی10 را در این فهرســت قرار داده است. این گوشــی از رم و حافظه داخلــی چهار گیگابایت و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و درگاه کارت حافظه بهره میبرد. مزیت این گوشی، کیفیت عالی تصاویر دوربین، تصاویر ســیاه و سفید و ســرعت بالا است. البته مقاومتنداشــتن در برابر آب و صفحهنمایش

جزء معایب آن است.

‪LG V20‬

در نبــود گلکســی نــوت7، نقــش گوشــی پرچــمداری را که امکاناتــی منحصربهفرد را به افراد خــاص ارائه میدهد، V20 بــازی میکند. بهتریــن خروجی هدفــون، بهتریــن فیلمبرداری حرفــهای و امکانات منحصربهفرد، ازجمله نقاط قوت پرچــمدار الجی هســتند. داشــتن بهترین خروجی هدفــون، صفحهنمایــش دوم، دوربین واید، باتری قابل تعویض از سوی کاربر، تنظیمات دســتی دوربین و میکروفــون چهارگانه، ازجمله مزایای آن است. دوام شارژ متوسط و مقاومنبودن در برابر آب را میتوان جزء معایب آن دانست.

‪LG G6‬

پرچمدار ســال ۲017 الجی، بــا افت قیمتی بسیار مناســب به یکی از ارزشمندترین گزینههای خریــد تبدیــل شــده اســت. در جی۶ برخلاف V20 خبــری از خروجی عالی صــدا و آمپلیفایــر مجزا، باتــری قابل تعویض از سوی کاربر و صفحهنمایش دوم نیســت؛ در عــوض ایــن گوشــی در برابــر آب و گردوغبار مقاوم شــده، ساختار شیشهای زیباتری دارد، دوربین دوم آن بهبود یافتــه و از همه مهمتر، صفحهنمایــش 5.7 اینچی QHD آن با نســبت تصویر 18:9 و حاشــیههای فوقباریک، خیرهکننده است. تنها عیب این گوشی دوربین سلفی متوسط است.

‪Xiaomi Mi 6‬

پرچــمدار شــیائومی این بار بســیاری از نقاط ضعــف خــود را بــرای رقابت بــا پرچــمداران سامســونگ، الجی و اپل مرتفع کرده و با قیمتی رقابتی وارد بازار شــده است. اگر مانند بعضیها به برندهای تازهوارد چینی حساسیت ندارید، می۶ قطعــا گزینه مناســبی در این بازه قیمتی اســت. البته وضوح تصویــر 1080p –، نبود درگاه کارت حافظــه، مقاومت جزئی در برابر آب و نداشــتن درگاه هدفون، جزء معایب آن است.

‪iPhone SE‬

اگــر یک اپلی دوآتشــه هســتید، در ایــن بازه قیمتی گزینه مناسبی بهجز ‪iPhone SE‬ نخواهید داشت. این گوشــی را میتوان آیفون «۶-اس » در بدنه آیفون اس دانست که بسیاری از ویژگیهای خوب پرچمدار قبلی اپــل را در اندازهای کوچک در اختیارتان خواهد گذاشــت. مزایای این گوشی، کیفیت ساخت بالا، سرعت بالا، ابعاد جمعوجور و پشتیبانی نرمافزاری عالی است؛ گرچه این گوشی معایبی ازجمله دوربین ســلفی 1.۲مگاپیکسلی، نداشــتن لرزشگیــر اپتیــکال دوربین، نداشــتن درگاه کارت حافظــه، صفحهنمایــش کوچک و سختافزار قدیمی دارد. P1080

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.