استیج

Shargh - - هنر -

نام کنسرت : موسیقی سنتی ایران هنرمندان : پیرنیاکان، نوربخش و سامانی مکان : تالار کاکبیت لندن گروه ســهنفره هنرمندان موسیقی ایران متشــکل از داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا نوربخش و بهنام سامانی، کنسرتی را در تالار «کاکبیت تئاتر» لندن اجرا کردند.

کنســرت ســهنفره داریوش پیرنیــاکان، نوازنده تار و ســهتار، بهنام ســامانی، نوازنده تمبک و حمیدرضــا نوربخش، خواننده، یکشنبهشــب چهارم تیر، در تــالار «کاکبیت تئاتر» شــهر لندن با اجرای دو بخش آواز ابوعطا و دستگاه ماهور اجرا شد.

بعد از اتمام برنامه که با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود، نوربخش حین بازگشت دوباره گروه روی صحنه، با آرزوی بهبودی هرچه ســریعتر محمدرضا شجریان، خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی، گفت: امشب ما تصنیف «مرغ سحر» را که استاد همیشه به عنوان قطعه آخر کنسرتها انتخاب میکرد، تقدیم شما میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.