سودوکو 1856

Shargh - - روزنامه -

سودوكو

سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار است و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.