عکس روز

Shargh - - ورزش -

آلمان با پیروزی یک-صفر مقابل شــیلی قهرمان جام کنفدراســیونها شد. این اولین قهرمانی ژرمنها در این جام اســت. جایزه بهترین بازیکن به جولیان دراکســلر، کاپیتان آلمان رسید. سه بازیکن آلمان، لئون گورتسکا، تیمو ورنر و لارس استیندل هم با سه گل زده، بالاتر از بقیه قرار داشتند، اما ورنر به دلیل پاس گل بیشتر، جایزه آقای گلی را از آنِ خود کرد. همچنین جایزه بهترین دروازهبان هم به کلودیو براوو، دروازهبان تیم ملی شیلی رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.