دومین شکست بسکتبالیستهای جوان ایران

Shargh - - ورزش -

بسکتبالیســتهای جوان کشــورمان در دومین دیدار خود یکشنبهشــب بــه مصاف ایتالیــا یکی از قدرتهای بســکتبال اروپا رفته و با نتیجه 45 بر 64 مغلوب این تیم شــدند. جوانان بسکتبالیست ایران در نخســتین دیدار خود در این رقابتها روز شــنبه مقابل تیم بســکتبال جوانان آمریکا شکست خورده بودند. تیم بســکتبال ایران امروز در سومین و آخرین بــازی مقدماتی برابر آنگولا، قهرمان آفریقا به میدان میرود. ســیزدهمین دوره رقابتهــای جام جهانی بســکتبال زیر 19 ســال، از 10 تیر و بــا حضور 16 تیم برتر جهان در مصر آغاز شــده است که تیم ایران در مرحله مقدماتی با تیمهای آمریــکا، ایتالیا و آنگولا همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.