بازداشت عوامل تیراندازی شبانه در بندر ماهشهر

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

یــک مقــام آگاه گفــت: 9 نفــر از عاملان تیراندازیهای شــبانه در بندر ماهشهر و بندر امام در روزهای اخیر دستگیر شدند. وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، با تأیید خبر دستگیری 9 نفر از عاملان تیراندازیهای شبانه در این شهرستان افزود: به دنبال تأکید و دســتور مقامات اجرائی و قضائی شهرســتان و جدیت نیروی انتظامــی عوامل تیراندازیهای چند روز گذشته بندر ماهشــهر و بندر امام دستگیر شدند. وی افزود: در این جریان 9 نفر از عاملان تیراندازی که موجب رعب و وحشــت مردم شده بودند و اقدام به تیراندازیهای مکرر در سطح شهر میکردند، دستگیر شــدند و سلاحهایشان کشف و ضبط شد. این مسئول ادامه داد: در این اقدام مردمپســند عوامل متخلف و عاملان نگرانیهای مردم، حین ارتکاب جرم از سوي مأموران انتظامی دستگیر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.