23 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در اصفهان

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

سرپرست اورژانس کشور گفت: واژگونی اتوبوس مســافربری در اصفهــان 23 مجروح بر جای گذاشــت. حسین کولیوند اظهار کرد: ساعت شــش صبح دیروز واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزادراه اصفهان- کاشان به اورژانس اعلام شد. بلافاصله چندین دستگاه آمبولانس به محل حادثه در محدوده گردنه نیه اعزام شــدند. وی ادامه داد: در این حادثه 23 نفر از سرنشــینان اتوبوس مجروح شدند. سرپرست اورژانس کشور تأکیــد کرد: 11 نفر از مجروحان در محل ســرپایی مداوا و 12 نفر برای درمان به بیمارستان گلدیس شاهینشهر منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.