7 کشته و زخمی در تصادف پژو و کامیون

Shargh - - حوادث -

برخورد یک دســتگاه پژوپارس و کامیون هفت کشــته و مجروح به جا گذاشــت. بــر اثر برخورد یک دســتگاه خــودروی پژوپارس بــا کامیون در محور بوکان- مهاباد چهار نفر کشــته و ســه نفر مصدوم شــدند. ایــن تصادف حوالی ســاعت دو بامداد جمعــه رخ داد که پس از اعلام حادثه به اورژانس، ســه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و مصدومان حادثه به بیمارســتان شــهید عباسی میاندوآب منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.