تمجید رئیس فدراسیون جهانی چوگان از پیشرفت ایران

Shargh - - ورزش -

رئیس فدراســیون جهانی چوگان با ابراز رضایت از میزبانی ایــران از رقابتهای مقدماتی جام جهانی گفت: چوگان ایران نســبت به سالهای قبل پیشرفت داشته اســت. به گزارش ایسنا، نیکولاس دنورز گفت: «میزبانی ایــران از این رقابتها خوب بود و من تحت تأثیر شــرایط خوب عوامل مختلف میزبانی از جمله زمین، اســب و کیفیت اجرای مســابقه در ایران قرار گرفتم. چوگان ایران نســبت به 9 سال پیش که برای اولینبار به ایران آمدم، پیشــرفت چشمگیری داشته است. قطعا برگزاری هرچه بیشتر بازیهای تدارکاتی بــه افزایش تجربه و مهــارت بازیکنــان ایران کمک میکند. این مســابقات از کیفیت فنی بالایی برخوردار بود. از بازی چوگان ایران نیز راضی هستم و امیدوارم با جوانهایی که در این تیم حضور دارند، تیم ایران در سالهای بعدی و در تورنمنتهای بعدی قوی ظاهر شود و دوســت دارم در آینده ایران را در جام جهانی چوگان ببینم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.