نـکتـه

Shargh - - ورزش -

حسین کیهانی دیروز چهارمین طلای ایران را گرفت. او در سه هزارمتر اول شد. کسب چهار طلا اتفاقی بیسابقه در تاریخ دوومیدانی ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.