تصادف مرگبار كاميون با موتورسوار

Shargh - - حوادث -

رئیس پلیس راه استان یزد از تصادف یک دســتگاه کامیون با موتورسیکلت در محــور بافت- بهاباد خبر داد. ســرهنگ مظفری رئیــس پلیس راه اســتان اظهار کرد: روز شــنبه در محــور بافت-بهابــاد یک دســتگاه کامیــون با یک دســتگاه موتورســیکلت برخورد کرد. وی در ادامه افزود: در پی وقوع این حادثه راکب موتورســوار که آقایی ۴۵ســاله بود در دم جان خود را از دست داد. رئیس پلیس راه استان یزد در پایان با اشاره به علت وقوع این حادثه گفت: کارشناســان پلیس با حضور در صحنه علت این حادثــه را بیتوجهی به جلو از سوی راننده کامیون اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.