دیدار با «مرد خوب» در هامبورگ

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي:

اولین دیدار رسمی ترامپ و پوتین به یکی از مهمترین دیدارهای نشست هامبورگ تبدیل شد. دو سیاستمداری که تا پیش از این دیدار بارها پیغام و پسغام فرستاده بودند، برای هم توییت و ریتوییت کرده بودند و پای تلفن به صدای یکدیگر گوش داده و به شائبه دخالت روسها در انتخابات آمریکا دامن زده بودند، حالا بیواســطه و چهره به چهره به هم رســیدهاند. ترامپ که تا پیش از آغاز رســمی فعالیت در کاخ سفید، پوتین را «مرد خوب» معرفی کرده بود و قصد داشــت رابطه آمریکا و روســیه را وارد فاز جدیدی کند، به این نتیجه رســیده که چالشهایی هم با همتایش در کرملین دارد. از جمله این چالشها ســوریه است. جایی که روسیه در آن متحد ایران است، اما آمریکا ترجیح میدهد بدون ایران مسئله را پیگیری کند. دو سیاستمدار در این دیدار بر سر برقراری آتشبس در سوریه به توافق رسیدهاند و با هم دست دادهاند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.