مرگ هوادار فوتبال در ريودوژانيرو

Shargh - - ورزش -

يک هــوادار فوتبال بعد از شــهرآورد ريودوژانيرو ميان تيمهاي فلامنگو و واسکودوگاما بر اثر تيراندازي جان خود را از دست داد. به گزارش رويترز، اين هوادار در جريان تيراندازي بعد از مســابقه در ورزشگاه جان ســپرد و سه نفر ديگر زخمي شــده و پس از مداوا از بيمارستان مرخص شدند. درگيري بعد از شکست تيم واسکودوگاما با نتيجه يک بر صفر برابر فلامنگو روي داد. اين شکســت اولين باخت خانگي واسکودوگاما برابر حريف ديرينه خود در 44 ســال گذشته محسوب ميشــود. هواداران تيم بازنده، اقــدام به پرتاب مواد محترقه و آتشزا به زمين بازي کردند و بازيکنان ناچار شدند زمين را با سرعت ترک کنند. پس از آن، هواداران داخل ورزشگاه به درگيري پرداختند و اين درگيري به خارج از ورزشگاه کشيده شد. پليس ناچار به مداخله شد و اقدام به پرتاب گاز اشکآور کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.