امضای قرارداد تسلیحاتی بین مسکو و ریاض

Shargh - - جهان -

بنابــر اعــلام رئیــس شــرکت دولتی روســیه، مســکو و ریاض قرارداد اولیهای در زمینه همکاری تکنولوژیکــی نظامی به مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش ایســنا، ســرگئی چمیزوف، رئیس شــرکت «روستک»، متخصص در ساخت و صادرات تولیدات تکنولوژیکی از جمله تولیدات نظامی، امروز )دوشــنبه( در گفتوگو با خبرگزاری تاس گفت: در دور جدید مذاکرات میان مسکو و ریاض یک قرارداد اولیه به مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار منعقد کردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.