اتریش، وزیر اقتصاد ترکیه را راه نداد

Shargh - - جهان -

دولت اتریش به نیهات زیبکجی، وزیر اقتصاد ترکیه که قرار بود در مراســمی به مناسبت سالروز کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه در اتریش سخنرانی کند، اجازه ورود نــداد. ســخنگوی وزارت خارجه اتریش اعلام کرد: اخبار منتشرشده درباره اجازهندادن به وزیر اقتصاد ترکیه برای ورود به کشور تأیید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.