دستگیری سارق قبل از شکایت مالباخته

Shargh - - حوادث -

مهر:

رئیس کلانتری 169 مشــیریه از دســتگیری سارق گوشی همراه و موتورسیکلت خبر داد و گفت: متهم قبل از وصول شــکایت شاکی، از سوی مأموران انتظامی دستگیر شده بود. سرگرد فرهاد واقعی گفت: ظهر روز یکشــنبه عوامل کلانتری حین گشتزنی در ســطح حوزه، متوجه رفتار مشــکوک سرنشــین یک دســتگاه موتورسیکلت میشــوند که بدون توجه به فرمان ایســت پلیــس، به محض مشــاهده مأموران متواری شد. وی با اشــاره به دستگیری متهم پس از تعقیبوگریزی کوتاه، گفت: در بازرســی انجامشــده، یک قبضه سلاح سرد، سه دستگاه گوشی هوشمند و مقادیری وجه نقد و تعداد چهار اسکناس 25۰دیناری کشف و ضبط شــد. همچنین در استعلام انجامشده درباره ســرقتیبودن موتورســیکلت، مشــخص شد موتورســیکلت استعلامی مسروقه و در کلانتری 16۸ 13 آبان، ثبت سرقت دارد. وی افزود: مأموران انتظامی متهم را بــرای انجام تحقیقات کاملتــر، به کلانتری انتقال دادند که در حین انتقال، پیامی درباره ســرقت گوشی همراه از ســوی راکب موتورسیکلت، به مرکز پیام پلیس واصل شد که شاکی با مراجعه کلانتری و دیدن متهم گفت: 2۰دقیقه پیش، گوشی همراهم از سوی این متهم به سرقت رفته است. به محض اطلاع از بهســرقترفتن گوشی، با 11۰ تماس گرفتم و من را به کلانتری دعوت کردند. رئیس کلانتری 169 مشیریه افزود: با شناسایی سارق و کشف گوشی تلفن سرقتی از داخل محتویات جیب او، متهم برای ســیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی تحویل داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.