9 کشته و زخمی در تصادف اتوبوس و کامیون

Shargh - - حوادث -

میزان:

سرپرست اورژانس کشور گفت: در تصادف کامیون و اتوبوس در اســتان فارس، یک نفر کشــته و هشــت نفر زخمی شدند. پیرحســین کولیوند اظهار کــرد: 4:25 صبح، تصــادف یک دســتگاه کامیون و اتوبوس مسافربری در جاده آباده - شیراز به اورژانس اعلام شــد. بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شــدند. وی ادامه داد: در این حادثه پسر 22سالهای به علت شــدت جراحات، جان خود را از دست داد. سرپرست اورژانس کشور تأکید کرد: در این حادثه هشت نفر مجروح شدند که سه نفر از آنها در محل و سرپایی مداوا و پنج نفر نیز به بیمارستان امام خمینی)ره( آباده اعزام شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.