جپاروف رسما در استقلال ماندنی شد

Shargh - - ورزش -

هافبک ازبک اســتقلال در این تیم ماندنی شــد. به گزارش ایســنا، ســرور جپاروف دیروز با مسئولان استقلال جلسهای برگزار کرد و در نهایت در این تیم ماندنی شــد. جپاروف فصل گذشته در نیمفصل به اســتقلال پیوســت اما به دلیل محرومیت این تیم از نقل و انتقالات با توافقی ســهجانبه راهی ســپاهان شد و تمایل داشت در این تیم بماند ولی با مخالفت استقلالیها مجبور شد همچنان آبیپوش بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.