6 کشته در برخورد اتوبوس با پراید

Shargh - - حوادث -

ایرنا: فرمانده پلیس راه ریگان - ایرانشــهر گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودرو پراید در مسیر ریگان - ایرانشهر منجر به کشتهشدن شش سرنشین پراید و زخمیشــدن یکی از سرنشینان اتوبوس شد. سروان مهران ســعیدی با بیان اینکه سواری پراید و اتوبوس به صورت رخبهرخ با یکدیگر برخورد کردند، افزود: دلیل این تصادف انحراف به چپ خودرو پراید اعلام شده اســت. وی با اشاره به اینکه دوباندهشدن جاده ترانزیت ریگان - چابهار به دلیل پرترددبودن از ضروریات است، تصریح کرد: مسیر ریگان به نرماشیر نیز به طول 45 کیلومتر از محورهایی است که دارای ترافیک سنگین و از نقاط حادثهخیز این منطقه است که دوباندهشدن آن از بار ترافیکی این جاده میکاهد. وی خاطرنشــان کرد: مسیر ریگان- ایرانشهر به دلیل رخداد این تصــادف برای مدت کوتاهي بســته و به همت نیروهای پلیس بازگشــایی و تــردد در این راه امکانپذیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.