همكار گرامي جناب آقای عباس كوثري

Shargh - - صفحه اول - روزنامه شرق

مصیبت درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسلیت میگويیم، برای آن مرحوم غفران و برای بازماندگان صبر مسئلت داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.