برادر گرامي جناب آقاي عباس كوثري

Shargh - - صفحه اول -

مصيبت درگذشت پدر گراميتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت میگویيم. از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

محمداميرمظاهري- مهدي رحمانيان و احمد غلامي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.