قتل، سرقت مسلحانه و 8 گروگانگيری توسط آدمربایان مسلح

Shargh - - حوادث -

میــزان: فرمانــده انتظامی شهرســتان «ایرانشــهر» از دستگیری آدمربایان مسلح و اعتراف آنها به هشت فقره گروگانگیری، سرقت مسلحانه و قتل و رهایی دو گروگان در عملیات منسجم پلیس این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان گفت: در پی کســب خبری مبنی بر وقوع یک فقره آدمربایی و ربودهشدن دو نفر، تیمی مجرب از مأمــوران پلیس آگاهی و اطلاعات شهرســتان برای شناســایی متهم یا متهمــان و آزادی گروگانها تشکیل شد و بلافاصله کار خود را آغاز کردند. این مقام مسئول ادامه داد: آدمربایان پس از ربایش این افراد، در تماس با خانواده آنها، خواستار دریافت مبالغی برای آزادیشــان شــدند. وی افزود: مأمــوران انتظامی شهرستان ایرانشهر با انجام اقدامات پلیسی گسترده و با بهکارگیری تمام امکانات، موفق شدند هویت و مخفیگاه عاملان این آدمربایی را شناســایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات منسجم به وسیله یگانهای تخصصی و تکاوران پلیس ایرانشهر، آدمربایان مسلح را در مخفیگاهشان دستگیر کنند. جلیلیان با اشاره به اینکه در بازرســی از منــزل آدمربایان تعداد دو قبضه ســلاح غیرمجاز به همراه 9 تیغه خشاب و 250 عدد تیر جنگی و یک جفت پلاک خودرو به همراه ســه دستگاه خودرو و مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک کشــف شد، افزود: با دستگیری آدمربایان و اعتراف به گروگانگیری، گروگانها پــس از 45 روز آزاد شــدند و بــه آغوش گــرم خانواده بازگشــتند. وی ادامه داد: آدمربایان در تحقیقات فنی و تخصصی پلیس به هشــت فقره گروگانگیری، ســرقت مسلحانه و قتل در ایرانشــهر و سایر شهرستانها در دو سال گذشــته اعتراف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشــهر در پایان خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد مجرمــان و مخلان نظم و امنیت عمومی آســایش شهروندان را بر هم زنند و در صورت بروز هرگونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد قاطع میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.