پیروزیپانیونیوس با پاس گل شجاعی

Shargh - - ورزش -

پانیونیوس پنجشنبهشــب در دیدار رفت پلیآف لیــگ اروپا برابر گوریکا قــرار گرفت و با دو گل پیروز شد. شجاعی و احسان حاجصفی در ترکیب اصلی حضور داشــتند. شجاعی در دقیقه ۷۸ زمین را ترک کرد و حاجصفــی ۹0 دقیقه برای تیمش بازی کرد. به گزارش ایسنا شجاعی سازنده گل دوم تیمش بود. دیدار برگشت هفته آینده برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.