همچنان به دنبال ابوبکر بغدادی

Shargh - - جهان -

جیمــز متیس، وزیــر دفاع ایالات متحــده آمریکا گفت که نمیتواند مرگ ابوبکــر بغدادی، رهبر گروه تروریســتی داعش را تأیید کند. متیــس با بیان اینکه در این مورد اطلاعات موثقــی در اختیار ندارد، افزود: «تا زمانی که مرگ او برای ما ثابت نشــود، تصور ما بر زندهبودن اوست ». وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که تا آن زمان این کشور در تعقیب او خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.