تروريستها از کشورهاي متحد آمريكا ميآيند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشــنبه تأکید کرد کــه دولت آمریکا متن و روح برجام را نقض کرده است.او که با شبکه سیانان گفتوگــو میکرد، درباره رفتار آمریــکا در قبال برجام گفت: «ایالات متحده تعهدات خود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.