حمله خمپارهای به سفارت روسیه در دمشق

Shargh - - جهان -

روز یکشــنبه دو گلوله که گمان میرود گلوله خمپاره باشد به سمت مجتمع سفارت روسیه در دمشــق شلیک شــد که یکی از آنها به ساختمان مجتمع اصابت کرد و دیگری در مکانی نزدیک به آن به زمین خورد. گزارشی از تلفات در این حمله از سوی مسئولان سوری تأیید نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.