اکران خصوصی «ساعت پنج عصر» با طعم مهران مدیری

Shargh - - هنر -

گروه هنر: مراسم اکران افتتاحیه فیلم «ساعت پنج عصــر»، نخســتین فیلــم ســینمایی مهران مدیــری در مقام کارگــردان، دوشــنبه، 25 تیر در پردیس سینمایی برگزار شد. حضور در این مراسم بــدون دعوتنامه امکانپذیر نبــود. در این اکران خصوصی هم میهمانان خاصی حضور داشــتند؛ از محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت تا محمد امامــی، تهیهکننده ســریال شــهرزاد. از حســین علیزاده و بهمن فرمانآرا تا همایون شــجریان و حبیب رضایی، مینا ســاداتی، بابک حمیدیان، امیر جعفری، رضا عطاران، رامبد جوان، آزیتا حاجیان، امیر جعفری، مجید مظفری، سالار عقیلی، فرهاد اصلانی، محسن شاهابراهیمی، سامان مقدم، علی سرتیپی و تعدادی از خبرنگاران دعوتشده. طبق معمول هم ستاره اول مراسم خود مهران مدیری بــود و همچون برنامــه تلویزیونــی «دورهمی»، در اینجــا هم اجرای مراســم را برعهده داشــت. بااینحــال همه منتظر بودند که شــاهد عملکرد مهران مدیری در سینما شــوند. آیا فیلم «ساعت پنــج عصر» هــم میتواند مانند دوره شــکوفایی مدیري در تلویزیون نظر منتقدان و مردم را جلب کند یا نه. اکران عمومی فیلم از امروز در سینماها آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.