کنسرت مازندرانیها در تالار وحدت

Shargh - - موسيقي -

گروه هنر:

کنســرت خاطرات تبرســتان در تالار وحدت برگزار میشــود. کنســرت مازندرانی گــروه آوای تبری با اجرای قطعاتــی خاطرهانگیز و ماندگار از موسیقی اصیل مازندران، 31 تیر در تالار وحدت اجرا میشود. به گفته احســان میرضیایی، مدیر بخش موســیقی مؤسسه فروغ فلق، گروه آوای تبری به سرپرســتی سیدجال محمدی و با حضور خوانندگان برجسته شمال ایران با حمایت مؤسسه فرهنگی - هنری فروغ فلق و به تهیهکنندگی زهرا همتی جدیدترین کنسرت خود را اجرا خواهد کرد. در این کنسرت استادان بزرگ موســیقی مازندران از جمله استاد ابوالحسن خوشرو، استاد نورالله علیزاده و خوانندگان جوان و خوشصدای موسیقی مازندرانی، اکبر رستگار و سیدعباد محمدی قطعاتی شاد و بهیادماندنی را برای نسلهای مختلف اجرا خواهند کرد. بلیتهای این کنسرت هماکنون در سایت ایرانکنسرت به فروش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.