واژگونی و آتشسوزی مرگبار خودرو پرشیا در بزرگراه تهران- قم

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مدیــر روابطعمومی مرکز اورژانس تهران از واژگونی و آتشســوزی یک دستگاه خودروی سواری پرشــیا در بزرگراه تهران- قم خبر داد و گفت: در این حادثه، یک مرد 40ساله به دلیل شدت جراحات جان باخت و سه نفر به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان شدند. حسن عباسی افزود: ساعت 16عصر چهارشنبه در تماسی با سامانه 115 مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دســتگاه سواری پرشیا در بزرگراه تهران- قم بعد از حافظیــه، آمبولانس زمینی منطقــه حافظیه و نیز اورژانس هوایی مرکز اورژانس تهران به محل حادثه اعزام شــدند. وی بیان کرد: یک دستگاه سواری پرشیا هنگام حرکت و به دلایل نامشــخص، پس از انحراف از مسیر اصلی واژگون و دچار آتشسوزی شد. عباسی ادامــه داد: در این حادثه، یک مرد 40ســاله به دلیل شــدت جراحات وارده، جان باخت و همچنین ســه مصدوم دیگر این حادثه، ســه مرد ‪46 40،‬ و 55ساله به دلیل مصدومیت و ســوختگی، به وســیله عوامل اورژانس هوایی تهران به بیمارســتانهای شــهدای هفتمتیر و شهیدمطهری منتقل شدند و علت حادثه را در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.