یک کشته و ۸ مصدوم در انفجار جایگاه سوخت در اهواز

Shargh - - حوادث -

رئیــس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشــکی خوزســتان از کشتهشــدن یک نفر و مصدومشدن هشت نفر دیگر در حادثه انفجار در محل جایگاه گاز در اهواز خبر داد. شهیار میرخشتی اظهار کرد: در حادثه انفجار و آتشســوزی که روز 29 تیر در یک جایگاه ســوخت در منطقه ســهراه خرمشهر اهواز رخ داد، یک نفر کشــته و هشت نفر زخمی شدند. وی افزود: حال بعضی از مصدومان وخیم اعلام شــده اســت و احتمال افزایش تلفات این حادثه وجود دارد. پیــش از این، مدیرکل مدیریت بحران خوزســتان از انفجــار و حریق یک خودرو هنگام سوختگیری در یک جایگاه گاز سیانجی در اهواز خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.