پانيونيوس به تيم اسرائيلي خورد

Shargh - - ورزش -

پانيونيوس يونان با بــازي 90دقيقهاي دو بازيکن ايراني خود و درخشــش مســعود شجاعي توانست به مرحله ســوم مقدماتــي ليگ اروپــا صعود کند. به گزارش «ورزش ســه»، تيــم پانيونيوس يونان که هفته گذشــته در ديدار رفت مرحلــه دوم مقدماتي يورو ليگ با نتيجه 2 بر صفر گوريســای اســلووني را شکســت داده بــود، پنجشنبهشــب در حضور ثابت احســان حاجصفي و مسعود شــجاعي در مسابقه برگشت در استاديوم پارک نووا گوريسا به مصاف اين تيم رفت و 3 بر 2 اين تيم را شکســت داد. مســعود شجاعي که در بازي رفت پاس گل اول پانيونيوس را داده بود، در اين بازي هم به زيبايي ســازنده گل اول تيمش بــود. پانيونيوس که در مجموع 5 بر 2 پيروز شد، در مرحله بعدي با تيم اسرائيلي مکابي تلآويو بازي دارد و به نظر ميرســد حاجصفي و شــجاعي که نقش مهمي در صعود تيم يوناني داشــتهاند، در مسابقه بعد باشگاه خود را همراهي نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.