لاليگا قرعهکشي شد

Shargh - - ورزش -

رقابتهاي فوتبال باشگاههاي اسپانيا قرعهکشي شــد و 20 تيم حاضر در اين رقابتها برنامه بازيهاي خود را دريافت کردند. بر اين اساس در هفته نخست رقابتهاي لاليگا، بارسلونا ميزبان رئال بتيس خواهد بود و رئال مادريد به ميهماني دپورتيوو لاکرونيا خواهد رفت. در هفته آخر نيز بارســلونا با رئال سوســيهداد مواجه ميشــود و رئال مادريد هم مقابل ويارئال قرار خواهد گرفت. طبق قرعهکشــي انجامشده، مسابقه رفت الکلاســيکو بين دو تيم رئال مادريد و بارسلونا هفته هفدهم و در تاريخ 29 يا 30 آذرماه در ورزشگاه ســانتياگو برنابئو برگزار خواهد شد. ديدار برگشت هم در هفته سيوششــم و درحاليکه فقط چهار بازي به پايان فصل باقي مانده، در اســتاديوم نيوکمپ برگزار ميشــود. ديداري که احتمالا نقش پررنگي در تعيين قهرمان لاليگا خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.