يونايتد فاتح داربي منچستر شد

Shargh - - ورزش -

منچســتريونايتد در ‪Champions Cup‬ آمريــکاي شــمالي توانســت منچسترســيتي را شکست دهد. بــه گزارش ايســنا، در ادامــه بازيهــاي Champi- ‪ons Cup‬ آمريــکاي شــمالي در آمريکا صبح جمعه منچستريونايتد برابر منچسترسيتي قرار گرفت و با دو گل همشهري خود را شکست داد. ابتدا روملو لوکاکو در دقيقه 3۷ دروازه سيتي را باز کرد. سپس مارکوس راشفورد در دقيقه 39 گل دوم تيمش را به ثمر رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.