ازسرگیری مذاکرات هستهای غیرممکن است

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، قبل از سفر به نيويورک، يکی از اهداف سفرش را افشــای بدعهدیهای آمريکا درباره برجام عنوان کرد. او اين ســفر را برای شرکت در نشســت توسعه پايدار سازمان ملل آغاز کرده و سعی میکند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.