پسر «پله» بار دیگر به زندان بازگردانده شد

Shargh - - ورزش -

دادگاه برزیــل بار دیگر پســر اســطوره فوتبال این کشور یعنی پله را به جرم پولشویی و قاچاق دارو به زندان بازگرداند تا محکومیت 12ساله خود را پشت سر بگذارد. به گزارش ایسنا و به نقل از گلوبو، ادسون پسر پله، اســطوره فوتبال برزیل، بعد از اینکه درخواست تجدید نظرش پذیرفته نشــد، بار دیگر از طرف دادگاه عالی کشــور به زندان بازگردانده شــد. پسر اسطوره فوتبال برزیل در مقطعی بهعنــوان دروازهبان در تیم ســانتوس بازی کرد و اولین بار در سال 2005 دستگیر شــد. هرچند او بعدها بعد از درخواست تجدید نظر نســبت به محکومیت خود از زندان رها شده بود؛ در سال 200۴ یک دادگاه در برزیل او را به ۳۳ سال زندان محکوم کرد که در ادامه، محکومیت او به 12 ســال و 10 ماه کاهش یافت. حالا پســر این بازیکن افسانهای بعد از رد درخواست فرجامخواهی خود، باید ‪1 2‬سال و 10 ماه را در زندان سپری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.