برادر بزرگوار جناب آقاي آرش رزوان

Shargh - - صفحه اول -

چهل غروب است که هنوز در حيرت پر کشيدن مادر، لحظات ايثار آن منظومه عشق را مرور می کنيد. نيك می دانيم که باور اين همه صبوری تان نبود.بی شك، انديشه همجواری مادر سفرکرده تان با بانوی دو عالم، با الطاف بی پايان خداوندی، تسلايی بر دل غمديده شماست. ما را در غم خود شريك بدانيد. از طرف مصطفي فقيهي ، علي مرادي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.