کاخ سفید؛ محله برووبیا

Shargh - - روزنامه - عکس: آرکانزاس دموکراتگزت

سحر طلوعي:

رفتوآمدها در کاخ سفید و مجموعه دولت و مراکز و نهادهای وابسته به آن زیاد شده است. از برکناری و استعفای مایک فلین، مشاور امنیت ملی و رئیس افبیآی، که بگذریم، حالا نوبت به سخنگوی کاخ سفید رسیده که بعد از شش ماه فعالیت، متن استعفایش را بنویسد و خودخواسته کنار برود.

شــان اسپایسر، سخنگوی کاخ ســفید، به دلیل حضور آن آقا که در پسزمینه عکس میبینید و این خانم کنار رفته است. شان اسپایسر با حضور آقای آنتونی اسکاراموچی در رأس کارمندان ارتباطات ریاستجمهوری مخالف بود. اما از آنجایی که مرغ ترامپ یک پا دارد، جایش را به خانم سارا هاکبی سندرز داد و با کاخ سفید و اهالی رسانه خداحافظی کرد. مجموعه دولت ترامپ کمتر از 10 ماه عمر دارد، اما رفتوآمدها و تغییراتش چنان زیاد بوده که کاخ سفید را به محله برووبیا تبدیل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.