زهرا نعمتی طلایی شد

Shargh - - ورزش -

زهرا نعمتی در ریکرو انفرادی زنان به مدال طلا دست یافت و سمیه رحیمی به برنز دست پیدا کرد. به گزارش ایســنا، در فینال مسابقات تیروکمان که از دیروز در جمهوری چک در حال برگزاری است، زهرا نعمتی با شکســت کماندار روسیه و با نتیجه 6 بر 4 توانست به مدال طلا دست پیدا کند. سمیه رحیمی دیگر کماندار ایــران در رقابتهــای انفرادی ریکرو زنــان نیز در مرحله ردهبندی موفق شــد با نتیجه 6 بر 4 اوکراین را شکســت دهد و به مدال برنز دســت پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.