قهرمانی آزادکاران نوجوان در آسیا

Shargh - - ورزش -

تيم کشــتی آزاد نوجوانان ايران با کسب چهار مدال طلا، دو نقــره و دو برنز قهرمان رقابتهای آســيايی تايلند شد. به گزارش ســايت فدراسيون کشتی، مسابقات کشــتی آزاد نوجوانان قهرمانی آســيا در ســال 2017 روزهای 31 تير و اول مرداد در شــهر بانکوک تايلند برگزار شــد و در پايان تيم ايران توسط سيد عرفان جعفريان، مهدی عشقی، عبــاس فروتن و ســيد مهدی هاشــمی در اوزان ‪85 ،54 ،46‬ و صــد کيلوگــرم صاحب مدال طلا، مرتضی پورمرتضــوی و ميثم زارع در اوزان 58 و 76 کيلوگــرم صاحب مدال نقره و مهدی ويســی و ســيدمبين حســينی در اوزان 42 و 69 کيلوگرم صاحــب مدال برنز شــد و با 79 امتيــاز بهعنوان قهرمانی رسيد. هند و قزاقستان دوم و سوم شدند. پيش از اين نيز تيم ملی کشــتی فرنگی نوجوانان ايران با ســه طلا، پنج نقره و يک برنز بر ســکوی نخست آسيا قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.