وزش باد و گرد و خاک در ۹ استان

Shargh - - جامعه -

تســنیم:

مدیرکل پیشبینی و هشــدار ســازمان هواشناســی کشور از وزش باد شــدید و وقوع پدیده گرد و خاک در نقاط مختلف کشــور خبر داد و گفت: در ســه روز آینده حدودا 9 استان کشور با باد و گرد و خاک مواجه خواهند شد. احد وظیفه گفت: گذر یک موج بارشی در شمال کشــور و نفوذ جریانات خنک شــمالی موجب بارشهای پراکنده بــاران در برخی نواحی اســتانهای شــمالی و کاهش نسبی دما در مناطق شمالی کشور خواهد شد. مدیرکل پیشبینی و هشدار ســازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در دو روز آینده رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد در گیلان، برخی نقاط مازندران و اردبیل، بخشهای شــمالی آذربایجان شــرقی و غربی رخ میدهد. به گفته وظیفه، بارش پراکنده باران روز چهارشــنبه در شرق گیلان، مازندران و ارتفاعات استانهای گلستان و اردبیل پیشبینی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.