پیروزی قاطع امیدهای والیبال ایران در نخستین دیدار برابر عراق

Shargh - - ورزش -

تیــم ملی امید ایران موفق شــد در نخســتین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی والیبال مردان آســیا ۲۰۱۷ با نتیجــه ۳ بر صفر تیم عــراق را از پیشرو بردارد. به گزارش ایســنا، نوزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آســیا از صبح دیــروز با حضور ۱6 تیم برتر آســیا در قالب چهار گروه چهارتیمی آغاز شد. تیم ملی والیبال زیر ۲۳ ســال ایران که بنا بر تصمیم فدراسیون والیبال در مســابقههای قهرمانی والیبال مردان آسیا ۲۰۱۷ شــرکت کرده است، در نخستین دیدار خود موفق شــد با نتیجه قاطع ۳ بر صفر تیــم ملی عراق را از پیــشرو بــردارد. تیم ملی ایــران در گروه B با تیمهای عراق، پاکستان و چینتایپه همگروه است. تیم امید ایران در ادامه رقابتها امروز از ســاعت ۱۱:۳۰ به مصاف پاکستان میرود. هدایت تیم ملی پاکستان برعهده حمید موحدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.