نیمار در بارسلونا میماند

Shargh - - ورزش -

جرارد پیکه اعلام کرد مهاجم برزیلی در بارسلونا خواهد ماند. به گزارش ایسنا و به نقل از آس، جرارد پیکه به شایعات درباره جدایی نیمار از بارسلونا پایان داد. در روزهــاي اخیر خبرهای زیــادی درباره پایان دوران مهاجم برزیلی در بارســا منتشــر شد. باشگاه پاریسنژرمن آماده بود تا ۲۲۲ میلیون یورو پرداخت و نیمار را بهعنوان مهاجم جدید خود معرفی کند. در این راستا پیکه در صفحه شخصیاش با منتشرکردن عکســی از خود در کنار نیمار نوشت: نیمار میماند. لوییس سوارس، لیونل مسی و پیکه از جمله کسانی بودند که باعث شدند مهاجم برزیلی نظرش را تغییر دهد، از میلیونها پول بگذرد و در بارسا بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.