سرکار خانم مهندس مریم جیربندئی

Shargh - - سیاست - شرکت مهندسی طرح و پالایش

با کمال تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.