حسن رحیمی زانوی خود را جراحی کرد

Shargh - - ورزش -

حســن رحیمــی، قهرمان جهــان و دارنده مدال برنز المپیک در وزن 5۷ کیلوگرم کشــتی آزاد، صبح دیروز زانوی پــای مصدوم خود را بــه تیغ جراحان سپرد. به گزارش ایسنا، حسن رحیمی از ناحیه زانوی پای راست دچار آسیبدیدگی مینیسک شده بود. او مسابقات جهانی پاریس را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.