توییت نوری المالکی درباره نقش روسیه در منطقه

Shargh - - جهان -

«نوری المالکــی» بعد از پایان مذاکراتش با «ولادیمیــر پوتین»، رئیسجمهور روســیه، روز چهارشــنبه در توییتی در صفحه شخصی خود درباره این نشســت نوشت، روسیه در جلوگیری از فروپاشــی منطقه )خاورمیانه( نقشی بزرگ ایفا کرد. المالکی در این یادداشت کوتاه افزود، در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روســیه، بر اهمیــت نقش مســکو در عراق و سوریه و تأثیرات بزرگی که روسیه در جلوگیری از فروپاشی منطقه داشت، تأکید کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.