قاچاقچی 212 کیلوگرم حشیش به ضرب گلوله پلیس کشته شد

Shargh - - حوادث -

عملیات ضربتی پلیس مشهد و درگیری با قاچاقچیان برای کشف محموله حشیش با مرگ یک قاچاقچی و دستگیری چهار سوداگر مرگ پایان یافت. فرمانده انتظامی خراسانرضوی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی اســتان پس از تحقیقات گســترده اطلاعاتــی از قاچاق محموله حشــیش به وسیله دو خودرو از استانهای جنوبی کشور به مشهد باخبر شــدند. ســردار «بهمن امیریمقــدم» افزود: تیمهای ویژه پلیس در ایســت و بازرسی ورودی شهر مشــهد به دو خودروی 405 مشکوک شــدند که دو خودرو پس از رؤیت مأموران نیروهای انتظامی اقدام به فرار کردند. فرمانده انتظامی خراسانرضوی گفت: با فــرار دو خودرو عملیات تعقیب و گریز به وســیله مأموران نیروی انتظامی آغاز شد. وی خاطرنشان کرد: در این عملیات که با تیرانــدازی مأموران همراه بود، سه نفر از قاچاقچیانی که قصد فرار داشتند، دستگیر و یکی از سوداگران مرگ به ضرب گلوله پلیس کشته و فرد دیگر نیز زخمی شــد. فرمانده انتظامی اســتان خراســانرضوی با اشــاره به این مطلب کــه در این عملیات غافلگیرانه 212 کیلوگرم حشیش کشف شد، گفت: تحقیقات گسترده پلیسی برای دستگیری یکی از متهمان فراری و دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.