زمان اعلام نتايج آزمون ارشد دانشگاه آزاد مشخص شد

Shargh - - جامعه -

ايســنا:

معاون آموزشــي دانشــگاه آزاد اسلامي از اعلام نتايج آزمون كارشناســي ارشــد در دهه اول شــهريور خبر داد. دكتر عليرضا رهايي از اعلام نتايج انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد آزاد اسلامي در دهه اول شهريور خبر داد و گفت: نتايج اين آزمون بين پنجم تا دهم شهريور اعلام خواهد شد. آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 96 دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد اسلامي در صبح و بعدازظهر روزهاي پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم ارديبهشت 96 برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.